Rencana Allah Membawa Gereja pada Kesempurnaan

Rencana Allah Membawa Gereja pada Kesempurnaan

Wednesday, 20 July 2011

3 MACAM KELEPASAN - II KORINTUS 1:9-10

 "Yang telah melepaskan kami dari kematian yang sebegitu besar itu, dan yang akan melepaskan kami kelak. Maka kepadaNyalah kami menaruh harap, bahawa Ia akan melepaskan kami lagi". ayat 10
(Alkitab Terjemahan lama)

Tuesday, 19 July 2011

MEMBAWA GEREJA TUHAN KEPADA KESEMPURNAAN - IBRANI 6:1-5

Panggilan terhadap umat manusia iaitu selepas manusia jatuh ke dalam dosa dan dikeluarkan dari Taman Eden. untuk itu Allah memprogramkan supaya manusia dapat kembali  disempurnakan/dipulihkan maka rancangan itu ialah Minggu Ketebusan. Kalau Bapa telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya itu disebut Minggu Kejadian. sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan dikeluarkan dari taman eden maka disinilah mulainya Allah melaksanakan Minggu Ketebusan yang kemudian dikenal dengan pembahagian zaman iaitu :
 1. Zaman Bapa 2000 tahun ( 2 hari ) dari zaman Adam-Abraham
 2. Zaman Anak 2000tahun ( 2 hari ) dari Zaman Ishak-Tuhan Yesus Kristus
 3. Zaman Roh Kudus 2000 tahun ( 2 hari ) dari Ketuangan Roh kudus-akhir zaman
 4. Kerajaan Masa Damai 1000 tahun ( 1 hari ) selepas berakhir zaman Antikris (akhir zaman)
perhatikan : 2 Petrus 3:8, Mazmur 90:4 ,  satu hari bagi Tuhan = 1000 tahun bagi manusia
 Bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini adalah zaman Roh Kudus sehingga di zaman ini ada ketetapan Allah yang harus dipatuhi oleh manusia apabila mahu diselamatkan dan disempurnakan sebagai mana rencana Allah membawa manusia kepada kesempurnaan iaitu terdapat dalam Kisah Rasul 2:37-39 adalah:
 • Bertobat
 • Berbaptis, dalam nama Tuhan Yesus Kristus
 • Beroleh Anugerah Roh Kudus (Kasih Karunia)
oleh kerana itu dalam Ibrani 6:1-5 Rasul paulus menyampaikan kepada sidang jemaat Ibrani supaya meninggalkan pelajaran mula-mula dan langsungkan kepada Kesempurnaan (Perkembangan Penuh)
untuk mencapai kesempurnaan itu maka ada langkah-langkah iman yang harus ditempuhi oleh gereja Tuhan di akhir zaman ini sebab langkah inilah yang membawa kita dapat menjadi Pengantin Kristus.
Perlu diperhatikan bahawa mencapai sampai ke tahap sempurna maka harus berjalan sesuai dengan Firman dan Roh kerana kedua harus sejalan bagaikan kaki apabila kita berjalan, sebab merungkaikan rahasia Firman Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya tidak salah dan pastinya dapat membawa gereja Tuhan pada pengertian yang benar atas rahasia Firman Allah.
untuk Kabar Pengantin Kristus yang diwahyukan oleh Allah telah mengungkapkan satu rahasia bagaimana gereja Tuhan kepada Kesempurnaan.
contoh yang boleh dapat membawa kita pada pemahaman iaitu Ikan Goreng sepotong yang dirohanikan sebagaimana juga waktu TuhanYesus bersama dengan muridnya IA pernah meminta ikan goreng sepotong Lukas 24:41-43
Arti Rohani Ikan Goreng Sepotong :
Pertama  seorang nelayan akan pergi menangkap ikan di laut dan selepas itu membuang pukat sehingga pukat yang dilabuhkan dapat menangkap ikan. artinya: nelayan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang pergi menjala jiwa-jiwa dengan memukat mereka dengan Injil Kebenaran yang tidak ditambah dan dikurangkan.Roma 1:16-17, Yoh 6:44,
kemudian itu ikan yang telah dipukat dibawa ke darat dan dipilih mana ikan yang boleh dibawa ke pasar untuk dijual dan pastinya selepas dipilih ikan itu mati. ini berarti setelah jiwa dipukat dengan injil maka ia akan dibawa pada penyesalan bahawa selama ini dia hidup dalam keduniawian sebab laut berbicara dunia dan Firman menyardarkan dia sehingga kedagingan dimatikan dari sebab Firman yang dia terima itu tandanya bahawa iai sudah mula mengeluarkan buah-buah Pertobatan Matius 3:8.
selepas ikan diual dan dibeli kemudian dibawa kerumah dan selepas itu akan dibersihkan dengan cara mengeluarkan isi perutnya dan dicuci sampai bersih. ini menunjukkan apabila kita sudah dipanggil maka Tuhan mahu penebusan melalui kematianNya harus menjadi bahagian kita sesuai Roma 6:3-4 kerana IA sudah membeli kita dengan harga tunai/lunas I Korintus 6:20. jadi untuk itu Gereja Tuhan sesudah mengeluarkan buah-buah pertobatan harus segera di baptis dengan air seperti contoh Tuhan Yesus Kristus di sungai Yordan maka kita boleh hidup baru didalam Tuhan sebagai langkah untuk mencapai tahap dewasa iman.

namun perlu ingat ikan selepas dicuci belum boleh di makan jadi langkah selanjutnya ikan perlu di garami dan di beri limau supaya mahu ikan tersebut akan berbau sedap. ini menunjukkan bahawa kita apabila mengikut kebenaran tentunya akan digarami dengan api pencobaan Markus 9:49, itulah proses pembentukan gereja Tuhan agar supaya gerejaNya harus masuk ke tahap menerima Baptisan Roh dan Kepenuhan Roh (Kisah Rasul 2:1-4).

setelah digarami dan diberi limau akan ikan itu maka seterusnya ada persiapan untuk menggoreng ikan tersebut, untuk itu diperlukan bahan dan alat iaitu : Minyak, Api dan Kuali untuk menggoreng
jadi bahan ini perlu ada keseimbangan dalam penggorengan supaya ikan boleh masak betul dan tidak hangus atau mentah.
 • Minyak = Roh Kudus
 • Api = Firman Tuhan
 • Kuali = Persekutuan Orang percaya
ini menunjukkan bahawa tahap kehidupan kita menjadi ikan goreng sepotong yang menjadi permintaan Tuhan Yesus adalah apabila gereja Tuhan sampai mencapai Anugerah-Anugerah Roh Kudus iaitu menerima Karunia Roh, Jawatan Tuhan dan Buah-Buah Roh.
Jadi apabila telah selesai penggorengan maka ikan itu sedia akan dihidangkan dan kemudian dimakan. Demikian juga halnya kita sebagai gereja Tuhan penenentun untuk menjadi sempurna adalah bagaimana mahirnya seorang Hamba Tuhan menggoreng jemaat Tuhan supaya menjadi ikan goreng sepotong supaya hasil penggorengan tidak hangus atau mentah. jadi Pengajaran Firman Allah yang benar dan bersandar kepada Roh Kudus maka menjadikan gereja Tuhan dapat mencapai kesempurnaan iaitu menikah dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai lelaki kita sebagai gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan

Jadi kesimpulannya bahawa tugas hamba-hamba Tuhan pada akhir zaman ini menentukan sekali agar dapat membawa gereja Tuhan sampai dapat disempurnakan seperti ikan goreng yang sedia dimakan.

Sekian.

Monday, 18 July 2011

JIKA MATI HENDAK KEMANA?

Ada 2 macam kematian yang menimpa umat manusia diatas muka bumi ini iaitu :
 1. Kematian bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus
 2. Kematian orang yang tak beriman kepada Tuhan Yesus 
A. Kematian bagi Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus
adapun kematian ini disebutkan berbahagia (Wahyu 14:13, Mazmur 116:15, Yesaya 57:2, Ibrani 4:10). Apabila orang yang beriman meninggal dunia, maka rohnya menuju ke Firdaus sedangkan tubuhnya menjadi abu menuju kepada chadisnya orang percaya. Adapun rohnya orang percaya yang mati itu terangkat seperti kilat dimana rohnya itu disambar oleh Malaikat. jalannya seperti sinar ertinya roh itu terangkat seperti sinar. tahukah anda dimana batas Firdaus? iaitu adalah peta langit yang ketiga.sedangkan bintang-bintang itu dibawa peta langit yang pertama.
Dalam penglihatan peta langit pertama itu dipagari oleh malaikat-malaikat demikian juga peta langit kedua. oleh kerana itu Firdaus itu tak dapat diketahui oleh manusia seperti yang dikatakan dalam Yesaya 66:1-2 bahawa bumi itu alas kakiKu dan langit itu ArasyKu.
Itu sebabnya Firman Tuhan berkata berbahagia bagi orang yang mati di dalam Tuhan kerana selepas rohnya bercerai dari tubuhnya maka rohnya akan menuju kesuatu tempat yang sudah disediakannya iaitu Firdaus tetapi bagi mati diluar Tuhan adalah tempat dalam alam maut iaitu lubang yang tak terduga dalamnya. kematian adalah perpisahan antara tubuh dengan jiwa dan roh, perhatikan Kejadian 2:7 jadi selepas mati tubuh lahiriah ini akan kembali kepada debu tanah tetapi nyawa roh itu hidup jadi kematian adalah perpisahan antara tubuh jasmani/lahiriah dan kehidupan roh, untuk itu kematian bukanlah mati selama-lamanya tetapi berpindah dari alam fana ke alam baka sehingga orang yang hidupnya benar menurut Firman Tuhan menuju ke Firdaus tetapi bagi yang tidak benar akan menuju ke alam maut/lubang yang gelap.
Jadi yang menentukan sama ada ia menuju ke Firdaus atau ke alam maut adalah selama ia hidup di dalam dunia ini apakah menurut jalan Tuhan ataupun tidak oleh kerana perhatikanlah Firman Tuhan ini :
 • 2 Korintus 5:10
 • Kisah Rasul 17:31
 • Roma 2:16
 • Roma 14:10
Jikalau seorang yang benar itu meninggal dunia maka kematiannya sangat berharga pada pemandangan Tuhan kerana itu berarti rohnya telah dimerdekakan dan akan mengalami perhentian yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kematian orang yang beriman kepada Yesus Kristus juga berarti dihapuskan dari segala penderitaan di dalam dunia ini dimana rohnya menuju ke Firdaus dan tubuh menjadi debu. Perkara yang terjadi apabila orang yang benar sakit lalu mengalami kematian adalah sebagai berikut :
 1. Malaikat Tuhan menungguinya dan Roh Tuhan mengkuatkan dia dalam pembaringannya.
 2. Roh Tuhan yang ada dalam dia membawa pikirannya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di bukit Golgota, supaya si penderita sakit diyakinkan pada pelepasan yang akan diberikan kepadanya selepas rohnya nanti berpisah dari tubuhnya. Sebelum maut menyambar dia maka Roh Tuhan akan menolong si penderita sakit sebelum datang ajalnya dan memberikan penglihatan kesempurnaan di dalam Tuhan. Jadi orang yang mati dalam Tuhan akan pergi dengan tenang dan penuh damai.
 3. pada saat terakhir itu tiba dimana orang yang mati di dalam Tuhan menghembus nafas terakhir maka Malaikat terus menyambar rohnya yang meninggalkan tubuhnya dan langsung dibawa ke Firdaus, perhatikan Lukas 16:22.
Apabila orang yang mati dalam Tuhan itu tiba di pintu gerbang Firdaus maka kedengaranlah nyanyian-nyanyian yang amat merdu sebelum roh orang itu masuk ke dalam Firdaus dan ia akan disambut sehingga terjadilah pertemuan yang sangat berbahagia. ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kerana merupakan  satu kemenangan besar sebab telah berhenti daripada pekerjaan dalam dunia.
B. Kematian orang yang tidak beriman kepada TuhanYesus Kristus.
Kematian orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kritus adalah sangat mengerikan dan menyedihkan sekali kerana jiwa mereka akan mengalami sengsara dalam api neraka. apabila orang yang sakit mati dan ia mati dalam kesalahannya kerana tidak menurut jalan Tuhan maka pada masa ia sakit keadaannya sangat sedih dan muram, si penderita sakit dalam suasana ketakutan dan penuh kebimbangan sebab Roh Tuhan tidak ada padanya untuk menerangi dia kerana Tuhan tidak mengkuatkan dia dan ia akan melihat beberapa penglihatan mengerikan dari roh-roh jahat sehingga ia sangat gemetar menghadapi maut sebab tempat tidurnya ditunggui oleh raja kegelapan iaitu iblis dengan supaya menghasut dia yang sakit menghujat Tuhan kerana terlalu sakit yang ia rasakan. Iblis menyiksa pikirannya dengan memperlihatkan keadaan tempat yang gelap kerana iblis berusaha mahu menindas dan akhirnya membunuh si sakit dengan kejam, perhatikan Yohanis 8:44, dan apabila si sakit menuju pada kematiannya maka iblis akan segera membawanya menuju ke hadisnya iaitu lubang yang tak terduga dalamnya.
jadi tempat bagi orang yang tidak mahu menurut jalan Tuhan maka akan mengalami sengsara yang luar biasa yang mana orang yang berada disana baru sedar segala perbuatannya selama waktu ia hidup didunia tetapi apa boleh dikata bahawa masa tak ada lagi itu berarti sudah terlambat. untuk itu kepada kita masih hidup ingatlah bahawa segala perbuatan mengikut dan menyertai kita, jikalau kita berjalan di dalam jalan kehendak Tuhan sudah tentu tempat yang indah telah disediakan teapi jika sebaliknya maka penghukuman kekal selamanya akan dirasakan.
jadi jalan mana yang hendak kamu pilih? ( Matius 7:13-14)